Warunki i usługi

Home » Warunki i usługi

Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Określenia

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, dostępnej pod adresem http://www.mistrzowiepokera.com/, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie masz dostępu do tej strony. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Wykorzystanie licencji

Zezwala się na czasowe pobieranie jednej kopii materiałów znajdujących się na stronie mistrzowiepokera.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, i w ramach tej licencji nie wolno:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • próbować odtwarzać oprogramowanie zawarte na stronie mistrzowiepokera.com;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek oznaczeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub
  • przekazywanie materiałów innym osobom lub „mirrorowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Pozwoli to mistrzowiepokera.com wypowiedzieć się po naruszeniu któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, Twoje prawo do przeglądania zostanie również zakończone i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są to materiały w formie drukowanej czy elektronicznej. Niniejszy Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Warunków Korzystania z Serwisu.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie materiały znajdujące się na Stronie mistrzowiepokera.com są udostępniane „tak jak jest”. mistrzowiepokera.com nie daje żadnych gwarancji, czy to wyrażonych czy domniemanych, dlatego neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto mistrzowiepokera.com nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą Stroną internetową.

4. Ograniczenia

mistrzowiepokera.com lub jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie mistrzowiepokera.com, nawet jeśli mistrzowiepokera.com lub upoważniony przedstawiciel tej strony został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Korekty i Errata

Materiały znajdujące się na Stronie mistrzowiepokera.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. mistrzowiepokera.com nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały na tej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. mistrzowiepokera.com może zmieniać materiały zawarte na swojej Stronie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. mistrzowiepokera.com nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.

6. Linki

mistrzowiepokera.com nie przejrzała wszystkich stron, do których prowadzą linki na jej stronie i nie jest odpowiedzialna za zawartość żadnej z tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez mistrzowiepokera.com danej strony. Korzystanie z jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

mistrzowiepokera.com może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków Użytkowania.

8. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z Serwisem mistrzowiepokera.com podlegają prawu pl bez względu na jego postanowienia kolizyjne.